High Proof

Droga do szlachetnego napoju – tutaj tuning się zaczyna!

Sam proces destylacji ma długą historię. Źródła podają, iż alkohol został wyprodukowany na potrzeby kosmetyczne już w starożytnym Egipcie.

W procesie destylacji używa się kilku punktów wżenia alkoholu (~78°C) i wody (~100°C) aby uzyskać czystszy alkohol z brzeczki. W Szkocji, każda ważelnia stosuje podwójną destylację.

Miedziane kotły destylacyjne są podgrzewane zazwyczaj parą i muszą być wypełnione ponownie po każdym procesie destylacji. W pierwszym kotle (wash still) powstaje spiritus zwany „low wines”, który jest następnie oczyszczany (~70% Alc.) w drugim kotle (spirit still).

Pomiędzy tymi dwoma krokami znajduję się część procesu zwany „spirit safe”. Od tego momentu kiedy alkohol przechodzi pod odpowiedzialność służb celnych – od tego momentu każda kropla musi zostać zarejestrowana.

Dla stworzenia krystalicznie czystego spiryrtusu, od głównego destylatu „middle cut” oddziela się nieczysty nalot tzw. „foreshot”, który zawiera mnóstwo fusów i innych wodnych zanieczyszczeń.

„Foreshot” i „feint” są cofane do procesu destylacji. Destylaty poszczególnych poziomów procesu destylacyjnego są zebrane v odbieraczu spirytusu a następnie wypełniają żużyte beczki dębowe.

Dla dojrzewania, napełnione dębowe beczki są transportowane do magazynu. Tam są one przechowywane przez długi czas.