High Proof

Cesta k ušlechtilému nápoji – tady tuning začíná!

Samotný proces destilace má dlouhou historii a podle některých zdrojů byl alkohol destilován ke kosmetickým účelům již ve starém Egyptě.

V procesu destilace se využívá rozdílných bodů varu alkoholu (~78°C) a vody (~100°C) k dosažení čistšího alkoholu. Prakticky každá palírna ve Skotsku používá dvojitou destilaci.

Měděné destilační kotle jsou obvykle zahřívány  párou a před každým destilačním kolem “runem“ znovu naplněny. V prvním kotli (wash still) vzniká na hrubo vypálený alkohol označovaný jako “low wines”.

Ten je následně ve druhém kotli (spirit still) vypálený do jemna (~70% obsah alkoholu). Mezi těmito dvěma kroky se nachází nádrž zvaná “spirit safe“. Od chvíle, kdy se v této nádobě alkohol ocitne spadá pod celní předpisy a každá kapka od teď až do lahvování musí být precizně zdokumentována.

Aby vznikl čirý nový destilát je od tzv. srdce nebo také “middle cut“ oddělován nečistý úkap “foreshot“ obsahující množství přiboudliny i řídký úkap “feint“.

Obě části úkapu jsou odváděny zpět do destilačního procesu. V tancích zvaných “spirit receiver“ je poté sbírán destilát ze všech “runů“ aby mohl být později stočen do dubových sudů.

Naplněné dubové sudy jsou umístěny ve sklepě zvaném “warehouse“, kde destilát po dlouhou dobu zraje.